Privacyverklaring

Tetraco International B.V. respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledige transparantie met onze klanten te garanderen, hebben wij daarom beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Zolang u het gebruik van cookies en andere trackingsystemen op de website niet accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of trackingcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Door deze website te blijven bezoeken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van het privacybeleid die beschikbaar is op de website is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna “De Website”): www.tetraco-international.com

2. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Tetraco International B.V., gevestigd aan Bergerdereef 13, 5571 AK Bergeijk, KvK-nummer: 17084684.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot de website en gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website en de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, dan wel voor eventuele commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, evenals alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door de wet. vanwege intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet direct actie onderneemt tegen enige overtreding, kan dit niet worden geïnterpreteerd als stilzwijgende toestemming of het afzien van juridische stappen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

de toegang tot de gehele of een deel van de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken of beperken
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationaal of internationaal recht of in strijd is met de internetetiquette

de website tijdelijk niet beschikbaar te hebben om updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of onderbrekingen van de

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. Ook bent u verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u:

als gevolg van het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet als gevolg van schending van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u zelf oploopt, of die derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult zich naar aanleiding hiervan onthouden van iedere actie tegen de beheerder.

Indien de beheerder naar aanleiding van uw gebruik van deze website betrokken raakt bij een geschil, heeft hij het recht om alle schade die hij daardoor heeft geleden en nog zal lijden, op u te verhalen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Tetraco International B.V.. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Als identificeerbaar natuurlijk persoon wordt beschouwd: